Mevrouw, Mijnheer,

Vanaf 1 december 2002 zullen om veiligheidsredenen Belgische paspoorten centraal aangemaakt worden door een privé-firma in België gevestigd.

Het is in de toekomst aangewezen om de aanvragen voor een paspoort tijdig genoeg in te dienen, dit wil zeggen minstens 6 weken voor de vervaldatum van het huidige document of de voorziene datum van vertrek.

Aan de Belgen die geen maand kunnen wachten op de afgifte van een nieuw paspoort zal enkel nog een voorlopig paspoort uitgereikt worden, geldig zes maand, aan de prijs van EUR 50,-.