LINKS IN HET NEDERLANDS

Aventura Latino Americana SRL De enige Belgische reisorganisatie in Peru (vindt u hier, programas, excursies, ideen, enz)
http://amerique-latine.com

Een van de grootste website in het nederlands over Peru is de website van Dimitri Mostrey (tour begeleider van Aventura Latino Americana)
http://geocities.com/~latinfo

Belgische Press
http://gallery.uunet.be/internetpress/belgium.htm

WebZoekertjes tm  Plaats gratis uw advertenties op Internet. Kijk wat aangeboden wordt.
 http://www2.webhaus.be/tango/whzoeker/webzoekertjes.qry
 
 De Belgische gouden bladen
http://www.goudenbladen.be

WEBBEL
http://www.webbbel.be

De post
http://www.post.be

De oficiele website van Belgie
http://belgium.fgov.be
 

Stichting Ons Erfdeel A Flemish-Netherlands Foundation with two main aims:  to promote cultural cooperation among all speakers of the Dutch language and to increase awareness of Flemish and Dutch culture abroad.
 http://www.onserfdeel.be/soe
 
 Student Aid Student Aid, synoniem van studenten-voor-de Derde Wereld, is dť studentikoze solidariteitsactie bij
 uitstek in BelgiŽ.
 http://hagar.arts.kuleuven.ac.be/org/student-aid/
 

 Studio Latina -Een site volledig gewijd aan het Latijn en de antieke wereld. Van Caesar tot Vergilius, van Rome tot
 Pompeii. Rijkelijk geÔllustreerd met foto's.
 http://www.geocities.com/athens/agora/4455
 
  UNICEF  Belgisch Comitť voor UNICEF
  http://www.unicef.be
 
 Vlaamse Vredesweek -De officiŽle pagina van de Vlaamse Vredesweek, een intiatief van verschillende Vlaamse
 vredesvbewegingen. De Vredesweek heeft jaarlijks plaats in de periode eind september - begin oktober.
 http://www.paxchrvl.ngonet.be/vrede.htm
 
Agrinet landbouwvoorlichting via Internet
 http://5b.agris.be/westhoek/
 Totaal overzicht van alle activiteiten van alle 5b-projecten in de regio Westhoek-Middenkust.
 Dagelijks aanpassingen met nieuwe voorlichtingsbrieven, nieuwe agendapunten en nieuwe bruikbare
 tips voor land- en tuinbouw

 ACCOUNTANTSKANTOOR IDELER -
 http://www.club.innet.be/~year0194/public_html/account.htm
 

Belgisch Burgerlijk Digitaal Meldpunt -Stop Kinderhandel Kinderprostitutie Kinderporno op het Internet
 http://www.ping.be/~ping7367/meldpunt.html
 
Blauwdruk voor Morgen De homepage van Annemie Neyts (VLD). Informatie over Brussel, Vlaanderen,Europa.
http://bewoner.dma.be/AnnemieN
 

Codinfo -informatie - coordinatie zoekt op aanvraag algmene informatie (veel i.v.m onroerende goederen in knokke-heist
 http://www.codinfo.be
 
Condolence Page for An and Eefje
http://www.euregio.net/missing/an+eefjefounddead.html

 De sociale zekerheid in BelgiŽ - U vindt hier de adressen van haast alle sociale-zekerheidsinstellingen, een brochure
 voor de jonge en een presentatie van publicaties van het ministerie van Sociale Zaken, Volkgezondheid en  Leefmilieu.
 http://socialsecurity.fgov.be/firstpage-nl.htm
 

   Drukkerij Robijns nv - Sinds 1960 is Drukkerij Robijns actief in de wereld van het gedrukte medium. Onze ervaring en
 know-how stellen wij graag tot Uw dienst.
http://www.robijns.be/robijns/index.htm
 

 INSTITUUT VOOR ARBITRAGE - INSTITUT D'ARBITRAGE - Arbitrage is een vorm van alternatieve, buitengerechtelijke geschillenregeling. Het geschil wordt voorgelegd aan een Scheidsgerecht, dat op een snelle en eenvoudige wijze de klacht behandelt. De beslissingen van de scheidsrechters (arbiters) hebben in principe dezelfde kracht als de uitspraken van publieke rechtbanken. Men spreekt dan van een Arbitraalvonnis
http://www.eco.be/institut/index.htm
 

Jeugdwerknet een plek op internet voor jeugdwerkers
 http://www.jeugdwerknet.be
 
 Kinder- en Jongerentelefoon -Informatie-site over de Kinder- en Jongerentelefoon Vlaanderen
http://www.ping.be/kjt
          .

Kinderbescherming in het Internet -Kinderbescherming op het Internet... en wat wij daarvoor kunnen doen !
 Preventie Algemene tips voor de zekerheid van uw kinderen Bescherm uw kinderen 8 gouden regels voor kinderen
 Herkenning Tekens die seksueel misbruik aanduiden Een ontvoerd kind herkennen... Opsporing Wat doen, als een kind vermist wordt?
 http://www.euregio.net/kinderbescherming/
 

 Koning Boudewijnstichting
 http://www.kbs-frb.be
 
 Lets-GENT - L.E.T.S (Local Exchange and Trade System) is een derde circuit, dat eigenlijk niet veel meer is dan
 een uitbreiding van de aloude ruilhandel: ik doe iets voor jou, jij doet iets voor mij.
 http://www.xs4all.be/~jboelaer/
 
Loubna Ben Aissa  Rouwregister, Condo-lence, Kondolenzregister, Condolence Register for Loubna Ben Aissa
 http://www.euregio.net/missing/condolence3.html
 
 Nota Bene Nota Bene - Golden Links - Zoekertjes - NotariŽle Verkopingen - NotariŽle Info
 http://www.notabene.be
 
SABAM Belgische Auteurs Maatschappij
 http://www.sabam.be